3 Hype

Výše příspěvku na bydlení se stanovuje na základě několika různých faktorů. V první řadě záleží na tom, zde se jedná o bydlení v osobním/družstevním vlastnictví nebo zda se jedná o bydlení na základě nájemní smlouvy.

Dále pak záleží na počtu osob, které v daném bytě/domě bydlí. Zde je pak rozhodující právě trvalé bydliště. Při posuzování nároku na přídavky na bydlení se zohledňují všechny osoby, které mají v bytě/domě trvalé bydliště (a to i kdyby zde fakticky nepobývali). Čím více osob má v bytě/domě trvalé bydliště tím, je sociální dávka vyšší. Současně se ale započítávají příjmy všech těchto osob (s trvalým pobytem).