2 Hype

Při narození dítěte má žena (nebo i muž) nárok na mateřskou dovolenou. Mateřská dovolená, je pracovní volno, které vám na dobu porodu, a následnou péči o narození dítě, poskytuje zaměstnavatel.

Během mateřské dovolené máte obvykle nárok na peněžitou pomoc v mateřství. To je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění.

Po skončení mateřské je obvykle nárok na rodičovskou dovolenou (až do 3 roků dítěte). Během rodičovské dovolené pak obvykle dostáváte rodičovský příspěvek.

Kromě mateřské a rodičovské ještě existuje otcovská. To je placené volno pro otce dítěte. Ti mají nárok na 7 dní placeného volna v souvislosti s narozením dítěte.