8 Hype

Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte, pokud splňujete podmínku minimální „odpracované“ doby 12 měsíců v posledních 2 letech.  Pod termínem „odpracovaná doba“ je myšlena účast na důchodovém pojištění. Tedy typicky zaměstnání, podnikání jako OSVČ, v některých případech pak i práce na DPP (dohoda o provedení práce s příjmem vyšším než 10000 Kč měsíčně) nebo práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti s příjmem vyšším než 2500 Kč měsíčně).  Do oné „odpracované doby“ se pak může započítat i jiná činnost (tzv. „náhradní“ doba zaměstnání). To je případ třeba ženy, která je doma s dětmi na rodičovské dovolené nebo která dostává rodičovský příspěvek. Nebo to může být výkon dobrovolnické služby, příprava na budoucí povolání u osoby se zdravotním postižením, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3 stupně apod.