10 Hype

Podpora nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání. Pokud žadatel o podporu v posledních 2 letech nepracoval, pak se výše podpory odvíjí od průměrné mzdy v ČR – viz níže.

Pokud byla žena nezaměstnaná už před porodem, nebo pokud její pracovní poměr skončil už během rodičovské, pak není možné počítat výši podpory v nezaměstnanosti z její poslední průměrné mzdy. Protože v posledních dvou letech žádnou mzdu žena neměla.

V takovém případě má sice žena nárok na podporu, ale její výše se počítá na základě průměrné mzdy v ČR (pro rok 2022, je to z částky 37 047 Kč). A je poměrně hodně nízká:

  • První dva měsíce 15% z průměrné mzdy v ČR – v roce 2022 je to 5 558 Kč
  • Druhé dva měsíce 12% z průměrné mzdy v ČR – v roce 2022 je to 4 446 Kč
  • Zbytek doby (1 – 7 měsíců) 11% z průměrné mzdy v ČR – v roce 2022 je to 4 076 Kč

Podmínkou, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění v posledních dvou letech. To znamená, že aby byl nárok na podporu:

  • V posledních 2 letech musí být doba v zaměstnání nejméně 12 měsíců
  • Nebo zde musí být doba podnikání (kdy si OSVČ platí sociální pojištění) nejméně 12 měsíců