7 Hype

PPM neboli peněžitá pomoc mateřství se podobě, jako i jiné nemocenské dávky (nemocenská, ošetřovné), počítá z hrubé mzdy (u OSVČ je pak navázáno na vyměřovací základ, resp. výši měsíční platby nemocenského pojištění).

Vyměřovací základ pro nemocenské dávky bývá zpravidla uveden na výplatní pásce. Lze ho ale spočítat i tak, že svoji průměrnou hrubou mzdu vynásobíte 12 (počítá se totiž obvykle z posledních 12 měsíců, v posledním zaměstnání), a následně vydělíte počtem dní tj. 365.

Pokud má někdo průměrnou hrubou mzdu 35 000 Kč měsíčně, vyměřovací základ pro další výpočet výše PPM bude 1150,58 Kč.