13 Hype

Pokud má někdo vysoké dluhy nebo exekuce, které reálně není schopen uhradit, může se obrátit na soud a vyhlásit osobní bankrot. Soud to ale povolí jen za splnění určitých podmínek. U fyzických osob jsou v zásadě jen dvě možnosti jak řešit oddlužení:

  • Oddlužení rozprodejem majetku
  • Oddlužení splátkovým kalendářem (při kterém dochází i k prodeji majetku)

Dále se budeme zabývat pouze druhou možností – oddlužení splátkovým kalendářem. To soud povolí pouze v případě, že existuje reálný předpoklad, že během následujících 3 nebo 5 roků budete schopni splácet alespoň minimální částku (tedy náklady na insolvenci a minimální splátku dluhů).

 Výpočet srážek a nezabavitelné částky při oddlužení fyzické osoby je stejný, jako při exekuci (z důvodu přednostní pohledávky). I zde vám zůstává nezabavitelná částka a určitá část mzdy.

Základní nezabavitelné minimum je od 1. 1. 2023 ve výši:

  • Nezabavitelná částka za jednotlivce v roce 2023 = 13 638 Kč
  • Zvýšení nezabavitelné částky za manžela/manželku = 3 409,50 Kč
  • Zvýšení nezabavitelné částky za každé vyživované dítě = 3 409,50 Kč

Příklad: Pan Novák je v insolvenci, má manželku a 3 děti. V tomto případě by základní nezabavitelná částka byla – 13 638 Kč (p. Novák) + 3409,50 Kč (manželka) + 3 x 3409,50 Kč (3 děti) – celkem tedy 27 276 Kč.