3 Hype

Soudní oddlužení, nebo také lidověji „osobní bankrot“ je jednou z možností, které připouští insolvenční zákon, k vyřešení pohledávek fyzické osoby. S tím, jak probíhá soudní oddlužení, je spojena celá řada mýtů, a to jak ze strany dlužníků, tak i ze strany věřitelů. V tomto článku se pokusíme podívat na ty nejčastější nejasnosti, které se týkají soudního oddlužení.

Nejedete zde i kalkulačku pro výpočet výše srážek ze mzdy (nebo obecněji z příjmů), které jsou prováděny během oddlužení u soudu.

Výpočet srážek ze mzdy při insolvenci se provádí dle identických pravidel, jako když se jedná o exekuci na mzdu z důvodu přednostní pohledávky. I při soudním oddlužení tak dlužníkovi zůstává nejméně nezabavitelné minimum.