6 Hype

 

Podmínky, za kterých je poskytováno ošetřovné (při OČR), se v posledních dvou letech neustále mění. Je to především z důvodu probíhající epidemie koronaviru COVID-19. Skoro při každé vlně, se provede nějaká změna v podmínkách nebo výši ošetřovného.

Chvíli je ošetřovné 70%, chvíli 80%, pak je zase na nějakou dobu „normální“ ošetřovné ve výši 60%. Průběžně jsou měněny i podmínky, které je nutné splnit (za poslední dva roky, to byly minimálně 3 různé speciální zákony).

Na začátku roku 2022, by měl platit právě jeden ze zmíněných speciálních zákonů. Ošetřovné by mělo být zvýšeno na 80% v souvislosti s další probíhající vlnou epidemie. Na toto zvýšené ošetřovné, by měl být nárok od začátku listopadu 2021 až do konce února 2022.

Jak to bude s výší ošetřovného, během dalších měsíců roku 2022, je značně nejisté. Bude záležet především na vývoji epidemie COVID-19. Je možné, že se zvýšené ošetřovné (80%, minimálně 400 Kč), prodlouží na celou zbývající část školního roku 2021/2022 (jako tomu bylo i v předešlém školním roce).

Nebo je také možné, že od března 2022, už budou dále platit zase jen běžné podmínky pro ošetřovné (60% po dobu maximálně 9 nebo 16 dní). A co pak bude na podzim 2022, to nikdo netuší.

V této kalkulačce si můžete spočítat několik různých variant výše ošetřovného:

  • Ošetřovné ve výši 60% – na to je nárok za běžných podmínek (maximálně po dobu 9 nebo 16 dní)
  • Zvýšené ošetřovné 80% a minimálně 400 Kč za den – na to, by měl být v roce 2022 nárok, minimálně v období od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022

Výpočet ošetřovného vychází z hrubé mzdy (vyměřovacího základu). Z ošetřovného se už ale neplatí sociální, zdravotní pojištění nebo daně – je to „čistý“ příjem zaměstnance.