3 Hype

Pokud vám onemocní dítě a vy s ním musíte zůstat doma (na neschopence), pak máte nárok na výplatu nemocenských dávek podobně, jako byste byli vy sami nemocní. To samé pak platí i pro případ, že nepečujete o dítě, ale o jiného člena rodiny.

Na této stránce najde aktuální verzi kalkulačky pro výpočet výše ošetřovného v roce 2023. V kalkulačce si můžete vypočítat běžné ošetřovné (60%) na které je nárok po celý rok.

V roce 2023, je již epidemie COVID minulostí. Nejsou tedy žádné speciální podmínky, zvýšené ošetřovné nebo jiné změny, jako tomu bylo během posledních 3 roků.

Na ošetřovné nevzniká nárok automaticky, když vám onemocní dítě (nebo jiný člen rodiny). Platí zde jistá omezení.

Na ošetřovné má nárok pouze zaměstnanec, za kterého nemocenské pojištění platí zaměstnavatel. Na ošetřovné nemají nárok lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP), nebo práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)). Stejně tak si nemohou o ošetřovné požádat OSVČ (živnostníci, podnikatelé), a to ani v případě, že si platí nemocenské pojištění.