10 Hype
Kolik peněz dostanete, pokud budete v roce 2022 na neschopence? Jak se mění podmínky a výše nemocenské od 1. 1. 2022? V této online kalkulačce si můžete sami spočítat, na jak vysokou nemocenskou máte nárok. Také se zde dočtete, jako jsou podmínky pro placenou neschopenku, na co dát pozor a i vše co souvisí s pracovní neschopností v roce 2022.

Podobně jako každý rok, i od 1. 1. 2022 začínají platit nové redukční hranice, které se uplatňují ve výpočtu výše nemocenských dávek. Tyto redukční hranice hrají roli nejenom u nemocenské, ale i při výpočtu výše ošetřovného nebo peněžité pomoci v mateřství (PPM).

  • První redukční hranice je v roce 2022 částka 1298 Kč – při výpočtu výše nemocenské se do této částky započítá 90%, v roce 2021 to bylo 1182 Kč, zvýšení je tedy o 116 Kč
  • Druhá redukční hranice je v roce 2022 částka 1946 Kč – při výpočtu výše nemocenské se do této částky započítá 60%, v roce 2021 to bylo 1773 Kč, zvýšení je tedy o 173 Kč
  • Třetí redukční hranice je v roce 2022 částka 3892 Kč – při výpočtu výše nemocenské se do této částky započítá 30%, v roce 2021 to bylo 3545 Kč, zvýšení je tedy o 347 Kč
  • Cokoliv nad 3892 Kč již na výslednou výši nemocenské v pracovní neschopnosti nemá vliv
V roce 2022 se nijak nemění podmínky pro nárok na nemocenské dávky (s výjimkou zvýšení redukčních hranic). I v tomto roce tedy platí, že na náhradu mzdy od zaměstnavatele, máte nárok za neodpracované hodiny, během prvních 14 dní neschopenky.