4 Hype

Na tom, kolik bude výživné na dítě, se mohou domluvit rodiče po rozvodu. Dohodu o výživném, je lepší uzavřít písemně, a ideálně nechat schválit soudem (není to ale povinné, platí i ústní dohoda, nebo dohoda bez soudu). Jestliže domluva není možná, pak o výživném rozhoduje soud. Ten nařídí kolik a kdo má platit.

Pro výpočet výživného na dítě, existuje doporučení Ministerstva spravedlnosti – viz následující kalkulačka, kdy se výživné vypočítá na základě čisté mzdy. Přitom se zohlední věk dítě (a jestli už chodí do školy nebo studuje na SŠ/VŠ, apod.), nebo kolik času tráví u druhého rodiče.

Pro výpočet alimentů na dítě, zadejte čistou mzdu rodiče, který bude platit výživné (může to být výplata ze zaměstnání, nebo případně i jiný „čistý“ příjem).

Pro výpočet alimentů hraje roli i celkový počet dětí, na které bude výživné placeno, jejich věk (a životní fáze), nebo nakolik se platící rodič podílí na péči o dítě.

Rodič, který bude platit výživné, má nárok na nezabavitelnou částku (v roce 2024 je to 12 705 Kč + k tomu ještě 1/3 ze zbytku čisté mzdy, nebo případně minimálně na 50% – 66% z čisté mzdy, podle toho co je více).