6 Hype

Nárok na vdovský důchod může vznikat pouze v případě, že zemře manžel (nebo analogicky na vdovecký důchod je nárok při smrti manželky). Pokud se jedná pouze o druha/družku nebo o registrované partnerství, pak nárok na tento důchod nevzniká.

Dále je také nutné mít na paměti, že nárok na vdovský důchod nevzniká automaticky. Je o něj nutné požádat a doložit všechny potřebné dokumenty.

Nárok na vdovský důchod je pak v případě, že zesnulý manžel:

  • Dostával starobní nebo invalidní důchod
  • Ke dni smrti splňoval podmínku minimální doby pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod
  • Zemřel na následky pracovního úrazu
Vdovský důchod je standardně vyplácen pouze po dobu jednoho roku. Pokud vdova během této doby uzavře nové manželství, je výplata vdovského důchodu ukončena.