4 Hype

Jednou ze základních podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti je to, že žadatel v době podání žádosti o podporu splňuje minimální dobu „zaměstnání“ 12 měsíců za poslední dva roky. Nemusí se ale nutně jednat jen o zaměstnání. Rozhodující je účast na důchodovém pojištění.

Takže pokud někdo pracoval třeba celý rok, ale jen na DPP s příjmem do 10 tisíc korun měsíčně, na podporu mít nárok nemusí (v takovém případě se totiž neplatí sociální pojištění, a tím pádem ani nevzniká účast na důchodovém pojištění).

Naopak třeba žena po rodičovské dovolené může mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, i když poslední 3 roky nepracovala. Doba, kdy byla doma s dítětem do 4 roků, se jí počítá jako tzv. náhradní doba důchodového pojištění.

I když se výše podpory v nezaměstnanosti určuje jako procentuální podíl z průměrné mzdy, je stanoveno určité omezení na maximální výši. Ta je pro rok 2021 stanovena na:

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2021 = 20 075 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci v roce 2021 = 22 498 Kč

Takže od určité výše mzdy už není možné mít vyšší podporu v nezaměstnanosti.