5 Hype

Zajímalo by vás, co se stane, kdy budete mít v zaměstnání exekuci na plat, dostanete výpověď a budete vedeni na Úřadu práce jako nezaměstnaní? Jak to bude s exekucí v době, kdy budete dostávat podporu v nezaměstnanosti?

Možná si říkáte, že když podpora není výplata, tak se z ní nedá provádět exekuce. To ale není pravda. I když se nejčastěji mluví o exekuci na plat nebo na mzdu, neznamená to, že by se exekuce nedala provádět i z nějakého jiného příjmu. Je to spíše naopak. Exekuce je možná skoro z každého příjmu – kromě některých výjimek, jako jsou třeba některé sociální dávky.

Takže klidně může být i exekuce na důchod (ať už starobní nebo invalidní). Stejně tak je možná i exekuce na nemocenské dávky, na mateřskou, na rodičovskou nebo třeba právě i na podporu v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci.

Pokud tedy budete nezaměstnaní, a bude vám na Úřadu práce vyplácena podpora v nezaměstnanosti, může exekutor nařídit, aby Úřad práce prováděl příslušné exekuční srážky obdobně, jako to dělá zaměstnavatel u exekuce na mzdy nebo na plat.