3 Hype

Ze mzdy se platí zálohová daň ve výši 15%. Tato zálohová daň se vypočítá ze super hrubé mzdy (viz výše). Zaměstnanec, pokud má u svého zaměstnavatele podepsáno „Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti“ (přeloženo do češtiny: „takovej ten růžovej papír, co se musí každej rok podepisovat na mzdovce“), pak jsou při výpočtu čisté mzdy uplatněny i daňové slevy a zvýhodnění.

Zaměstnanec má nárok například na základní slevu na poplatníka – což je 24 840 Kč ročně neboli 2070 Kč měsíčně. Pokud má zaměstnanec dítě/děti, pak si může uplatnit slevu i na ně (vždy ale jen jeden z rodičů).

Pokud není podepsáno toto prohlášení poplatníka DPFO, pak si příslušné daňové slevy zvýhodnění může zaměstnanec uplatit v ročním, daňovém přiznání.