4 Hype

Podmínky, za kterých je vyplácen mimořádný jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě, jsou stanoveny zákonem číslo 196/2022 Sb. (viz např. zde).

V zákoně (paragraf 2, odstavec 2) je explicitně uvedeno, že nárok mají děti, které měli v červenci nárok na výplatu příspěvku za červen:

(1) Nárok na příspěvek má dítě, které ke dni 1. srpna 2022 nedovršilo osmnáctý rok věku, pokud má v měsíci červenci 2022 nárok na výplatu přídavku na dítě, který mu náleží za měsíc červen 2022.

O tom, že byl stejný „automatický nárok i u dětí, které mají nárok na příspěvek za červenec (s výplatou v srpnu), se v zákoně nic neříká.