4 Hype

Podle odhadů na světě kouří asi 1,5 miliardy lidí. Každý rok na následky kouření umře necelých 6 miliónů lidí. To je asi 13 500 každý den. Nebo také jinak každou minutu umře 10 lidí na následky kouření. Tedy jeden člověk za 6 sekund – jednadvacet – jednadvacet – jednadvacet – jednadvacet – jednadvacet – jednadvacet … a právě umřel další člověk, který kouřil. Trochu děsivé ne? Popisovat zdravotní rizika spojená s kouřením je myslím zbytečné. Pokud si to někdo neuvědomuje, pak by měl odevzdat občanku, protože je nesvéprávný. Ten, kdo si následky uvědomuje, a přesto kouří, je sice také trochu „blázen“, ale každý člověk má svobodu ničit si zdraví dle svého uvážení. Pokud ale někdo tvrdí (zvláště v dnešní době), že nevěděl, že kouření škodí, pak opravdu nemůže být svéprávný.