9 Hype

Od začátku ledna 2022, se mírně zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Díky zvýšení nezabavitelné částky, může i při insolvenci zůstávat o něco málo více peněz (při zvýšení nezabavitelné částky o 134 Kč, může při insolvenci zůstat o 90 až 250 Kč více, konkrétní výpočet ale závisí i na tom, zda má dlužník v insolvenci manžela, manželku či nějaké děti).

Insolvence fyzické osoby (soudní oddlužení nebo osobní bankrot), je jednou z možností, jak lze vyřešit vysoké dluhy. Není to ale určitě nějaký jednoduchý způsob, jak se zbavit dluhů.

Při insolvenci se provádí prodej majetku dlužníka, a případně i srážky ze mzdy (platu či jiného příjmu). Srážky mohou být prováděny po dobu 5 roků (v některých případech je možnost zkrácené insolvence na 3 roky).

Po celou dobu v insolvenci, zůstává dlužníkovi jen nezabavitelné minimum a jedna třetina ze zbylé části mzdy (soud ale může stanovit insolvenční srážky i nižší). Pokud je během 5 roků (nebo 3 roků) zaplaceno alespoň 30% dluhů (a jsou splněny všechny podmínky), pak je zbytek dluhů „odpuštěn“.