6 Hype

Srážky při insolvenci jsou prováděny na základě stejných podmínek, jako při exekuci. Dlužníkovi tedy zůstává jen základní nezabavitelné minimum, a dále jedna třetina ze zbytku mzdy – maximálně ale 3077 Kč.

Nezabavitelná částka zahrnuje jednak 6154,67 Kč, která se počítá za dlužníka. Pokud má dlužník manželku (nebo manžela), nezabavitelná částka se zvyšuje o 1538,67 Kč. To samé pak, pokud má dlužník nějaké dítě (děti). Za každé dítě, ke kterému je vyživovací povinnost, se nezabavitelná částka dále zvyšuje o 1538,67 Kč.

Srážky po dobu insolvence mohou být prováděny z různých příjmů. Není to tedy jenom z výplaty ze zaměstnání, ale i z jiných příjmů. Srážky mohou být obecně prováděny třeba z podpory v nezaměstnanosti, z podpory při rekvalifikaci, z nemocenských dávek, z mateřské, z rodičovské, z důchodových dávek, z příjmů z různých brigád (práce na DPP nebo DPČ) nebo i z různých dalších příjmů.