3 Hype

Tento formulář „Formulář: Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku 2017“, slouží jako příloha k žádosti o rodičovský příspěvek – viz: Formulář: Žádost o rodičovský příspěvek.

U rodičovského příspěvku má žadatel možnost zvolit délku doby, po kterou bude tato sociální dávka vyplácena. Od zvolené doby se pak odvíjí i výše měsíční platby. Celková výše RP je 220 000 Kč (při dvojčatech od 1. 1. 2018 pak dokonce 330 000 Kč). Při maximální rodičovské je vypláceno 11 500 Kč po dobu cca 19 měsíců. Při „minimální“ rodičovské je po dobu 4 roků vypláceno 7600 Kč (prvních 9 měsíců) a 3800 Kč (zbytek doby do 4 roků)