7 Hype

Jednou z podstatných povinností každého žadatele/příjemce nějaké sociální dávky, je povinnost informovat Úřad práce o jakýchkoliv změnách, které mají vliv na posuzování nároku na sociální dávky.

Tato povinnost musí být bezodkladně splněna, a to nejpozději do 8 dní. Pokud žadatel/příjemce změnu nějaké skutečnosti, která ovlivňuje nárok na dávku nebo její výši, či výplatu, neoznámí, hrozí mu nejenom odejmutí dávek, ale případně i pokuta. Může nastat i situace, kdy jsou předchozí, již vyplacené dávky, považovány za neoprávněný přeplatek, a je pak vymáhána jejich úhrada