1 Hype

Při exekučních srážkách ze mzdy se nejprve uspokojují přednostní pohledávky. U přednostních pohledávek se nejprve řeší pohledávky výživného. U nich nezáleží na pořadí. Resp. výživné má přednost před ostatními přednostními pohledávkami (pokud je více pohledávek u výživného, pak je postup trochu komplikovanější, ale to se vás zřejmě netýká).