4 Hype

Při exekuci, vám sice na jednu stranu zákon zaručuje nezabavitelné minimum, na druhou stranu ale může velmi snadno nastat situace, kdy při exekuci zůstanete úplně bez prostředků.

Taková situace nastává velmi často. Pokud exekutor nařídí srážky ze mzdy, pak vám z výplaty zůstane jen nezabavitelná částka. Pokud ale současně dojde i k exekuci na bankovní účet (kterou může nařídit ten stejný exekutor, nebo jiný, pokud máte více exekucí), tak se k této nezabavitelné částce jednoduše nedostanete.

 

To, že máte nařízeny srážky ze mzdy a současně dojde i k zablokování bankovního účtu, je poměrně obvyklá situace.

Exekutor, může při vymáhání pohledávky postupovat podle svého uvážení. Zákon mu nejenom umožňuje, ale přímo nařizuje, aby při vymáhání pohledávky využil všechny dostupné prostředky.