3 Hype

Exekuční srážky z důchodu (nebo i z jakéhokoliv jiného příjmu) se řídí příslušným zákonem a dalšími právními předpisy.

Jedná se především o Občanský soudní řád (zákon číslo 99/1963 Sb., paragraf 276 a dále).

Pro výpočet nezabavitelného minima, je dále podstatné nařízení vlády o výpočtu nezabavitelné částky (viz nařízení vlády číslo 595/2006 Sb., které bylo aktualizováno na konci minulého roku nařízením 466/2022 Sb., když se naposledy měnil výpočet).

Při exekuci (na důchod, na mzdu, nebo na jiný příjem), je nárok na nezabavitelné minimum a k tomu je nárok ještě na jednu nebo dvě třetiny ze zbylé části důchodu (nebo jiného příjmu).

Nezabavitelné minimum, se naposledy zvýšilo od začátku roku (od 1. 1. 2023). Nezabavitelná částka pro osamělého důchodce (pro jednotlivce, tj. dlužníka bez manželky, a bez vyživovací povinnosti vůči dětem), je 13 638 Kč.

Při exekuci na důchod, máte kromě zmíněných 13 638 Kč, nárok ještě na část důchodu. Záleží na tom, jestli máte exekuci z důvodu přednostní pohledávky (zůstává méně peněz) nebo nepřednostní pohledávky (zůstává více peněz).