5 Hype

Vyživovací povinnost rodiče, tedy rozhodně nezaniká tím, že dítě dosáhne nějaké konkrétního věku. Limitem pro vyživovací povinnost, tak není dosažení věku 18 roků, nebo 26 roků, nebo jiného věku.

Stejně tak vyživovací povinnost, ani není navázána na to, zda dítě ještě chodí do školky nebo již ne. Na výživné, může být nárok i po ukončení studia, pokud je dítě nezaměstnané a bez příjmů.

V extrémních případech, může vyživovací povinnost trvat velmi dlouho – rozhodující je to, zda je dítě se schopné uživit, zda má nějaké příjmy, atd.

O tom, zda vyživovací povinnosti i nadále trvá nebo ne, není oprávněn rozhodovat váš bývalý manžel. O tom rozhoduje pouze soud.

Pokud máte výživné na dceru stanoveno soudně, pak není o čem diskutovat. Pouze soud může rozhodnout o tom, že vyživovací povinnost ze strany bývalého manžela skončila.