6 Hype

Pokud se vám tedy narodí dítě v září 2022, pak byste mohla mít nárok na tento mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě. Nárok můžete mít za předpokladu, že váš příjem za rok 2021, nebyl vyšší než 1 milión korun.

Posuzují se příjmy z podnikání (vyměřovací základ pro sociální pojištění) nebo hrubé příjmy ze všech zaměstnání. Započítává se příjem v „rodině“ – tedy jak příjmy samotného rodiče či rodičů, tak i případně příjem partnera, druha, apod. (pokud spolu žijete alespoň 3 měsíce ve společné domácnosti).

Příspěvek 5000 Kč na dítě by se sice podle návrhu měl vyplácet do konce srpna 2022, bude ale možné podat žádost i zpětně – lhůta bude 1 rok od začátku platnosti zákona (tj. na vyřízení žádosti budete mít čas cca do poloviny roku 2023).