Komu se odevzdává žádost o PPM?

4 Hype

Kolik je mateřská po rizikovém těhotenství?

Výpočet výše „mateřské“, resp. peněžité pomoci v mateřství se odvíjí od vaší hrubé mzdy v posledním zaměstnání, To samé platí pro všechny nemocenské dávky (peněžitá pomoc v mateřství spadá mezi nemocenské dávky). Výpočet výše mateřské vychází z pravidla z doby posledních 12 měsíců před zahájením Zobrazit více →
4 Hype

Mám nárok na PPM po skončení zaměstnání (zrušeno z organizačních důvodů)?

To, že jste v době před narozením dítěte nezaměstnaná, nebo v pracovní neschopnosti (i dlouhodobější), nemusí mít na nárok na PPM žádný vliv. Rozhodující je, zda budete v době „nástupu na mateřskou“ splňovat požadované podmínky. Uvádíte termín případného „nástupu na mateřskou“ 9. 1. Zobrazit více →
2 Hype

Mateřská dovolená na druhé dítě – minimální doba v zaměstnání?

Abyste měla nárok na „mateřskou“ (PPM, peněžitou pomoc v mateřství), musí být splněny příslušné podmínky. Tedy to, že v době případného zahájení PPM (což je 6 – 8 týdnů před porodem), budete zaměstnána nebo v alespoň v ochranné době od skončení posledního zaměstnání (poslední Zobrazit více →
5 Hype

Komu odevzdat žádost o PPM, když mi končí pracovní smlouva

Na PPM byste mohla nastoupit již 29. 7. 2017, což je ale víkend, takže nejdříve pak 31. 7. 2017, což je pondělí. Ale je v zásadě jedno, jestli si jako termín zahájení PPM určitě pondělí 31. 7. nebo úterý 1. 8. Zobrazit více →