5 Hype

Od začátku roku 2024, se bude zvyšovat výše příplatku za home-office. Podle nových podmínek (které přinesla novela zákoníku práce na podzim 2023), může být při práci z domu nárok na příplatek. Od 1. 1. 2024 se sazba zvyšuje na 4,50 Kč za hodinu (v roce 2023 byla náhrada za home-office 4,20 Kč).

Zákoník práce určuje, že při práci z domu (nebo obecněji při práci na dálku), může být nárok na:

  • Proplacení skutečných nákladů
  • Paušální částku, kterou určuje vyhláška

Současně ale platí, že v písemné dohodě o home-office může být dojednáno, že žádný příplatek za práci z domu nebude.

Ono ve výsledku, těch 33,60 Kč za den (v roce 2023) nebo 36 Kč za den (v roce 2024) asi nikoho nezajímá.

Pro většinu zaměstnanců, je možnost práce z domu spíše benefit. A jsou rádi, pokud jim zaměstnavatel umožní pracovat z domu (alespoň pár dní v měsíci).