7 Hype

Výplata sociálních dávek probíhá buď bezhotovostním převodem na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou na adresu oprávněné osoby. Pouze ve výjimečných případech je povoleno vyplácení sociálních dávek i v hotovosti. Vyplacení dávek v hotovosti je možné pouze u dávek pomoci ve hmotné nouzi – doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí.

Způsob, jak mají být dávky vypláceny, se udává při podání žádosti o konkrétní sociální dávku. Pokud je pak v průběhu čerpání nějaké dávky potřeba změnit způsob výplaty, je to možné uskutečnit vyplněním tohoto formuláře – viz níže vzor ke stažení formulář „Hlášení změn – změna způsobu výplaty dávky“.