7 Hype

Co se týká změny místa trvalého bydliště do bytu, kde nyní máte uzavřenou nájemní smlouvu, tak jsou zde v zásadě dva způsoby, jak to řešit.

Obecně platí, že ke zřízení trvalého pobytu v bytě, kde máte uzavřenou nájemní smlouvu, nepotřebujete souhlas majitele bytu. I kdyby bylo v nájemní smlouvě uvedeno, že si majitel nepřeje, abyste měli v bytě trvalý pobyt, tak by k tomu nebylo nijak přihlíženo.

Pro vyřízení trvalého pobytu je potřeba zajít na příslušný úřad – zpravidla oddělení evidence obyvatel (kde se vydávají třeba i občanské průkazy), na místním městském/obecním úřadu. Zde pak vyplníte příslušný formulář (Přihlašovací lístek k trvalému pobytu).