4 Hype

V případě pracovní neschopnosti, kdy vám jsou vypláceny nemocenské dávky, máte povinnost dodržovat určité podmínky. Mezi tyto podmínky patří mimo jiné povinnost zdržovat se během pracovní neschopnosti v místě pobytu – který je uveden na neschopence. Také máte povinnost dodržovat léčebný postup a řídit se pokyny ošetřujícího lékaře. V neposlední řadě pak máte povinnost dodržovat režim povolených vycházek.

V době kdy jste v pracovní neschopnosti je možné dočasně nebo i trvale změnit místo pobytu. Děje se tak s předchozím souhlasem vašeho lékaře. Ten, pokud to umožňuje váš zdravotní stav a pokud tím nedochází k narušení léčebného režimu, vám může povolit změnu místa pobytu. Viz konkrétně zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 56:

(3) Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře.