6 Hype

Parlament schválil zjednodušení vyřízení žádosti o sociální dávky. Podobně, jako již vloni během epidemie, i pro 2 čtvrtletí (od dubna 2021), bylo schváleno, že nebude potřeba dokládat příjmy nebo náklady na bydlení.

Žadatelé o sociální dávky, tak nebudou muset v dubnu chodit na Úřady práce. U sociálních dávek pro 2 čtvrtletí, se bude vycházet ze stejných údajů, jako v 1 čtvrtletí 2021.

Důvodem pro toto zjednodušení, je především omezení kontaktů během epidemie COVID. Za běžných podmínek, je u některých sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení, přídavky na dítě nebo zvýšený příspěvek na péči), nutné dokládat příjmy nebo náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí (například příjem se tedy dokládá 4x za rok – zpravidla v lednu, v dubnu v červenci a v říjnu).

Vzhledem k aktuální situaci okolo epidemie koronaviru COVID, kdy jsou vysoké počty pozitivně testovaných, je snaha co nejvíce omezit osobní kontakty.

Lidé tak nebudou muset v dubnu tolik chodit na Úřady práce. Pokud měli na sociální dávky nárok i v prvním čtvrtletí 2021, tak se tato sociální dávka „překlopí“ i do druhého čtvrtletí.