8 Hype

Pro nárok na sociální dávku porodné, jsou posuzovány příjmy v rozhodném období.

Rozhodným obdobím u porodného je předchozí kalendářní čtvrtletí, před narozením dítěte.
Pokud by se mělo dítě narodit například nyní, v únoru 2021, pak jsou rozhodným obdobím měsíce říjen až prosinec 2021.

Rodičovský příspěvek je započítáván jako příjem, pro nárok na porodné. A to v měsíci (čtvrtletí), kdy byl skutečně vyplacen.

Je to explicitně uvedeno přímo v příslušném zákonu, kterým se řídí posuzování nároku na dávky státní sociální podpory. Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 5:

§ 5

(1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují

f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné,