1 Hype

Podmínkou nároku na PPM není „skutečně pracovat“ 270 dní. Tou podmínkou je, že jste účastníkem nemocenského pojištění nejméně po tuto dobu. U zaměstnanců pak typicky účast na nemocenském pojištění vzniká zahájením pracovního poměru a končí jeho ukončením.  Do doby oněch 270 dní se pak počítají všechny dny mezi datem, kdy pracovní poměr začal, a kdy skončil. A to včetně víkendů, státních svátků, doby kdy čerpáte řádnou dovolenou nebo i doby, kdy jste v pracovní neschopnosti.  Jedná se o kalendářní dny.