6 Hype

U kompenzačního bonusu za únor 2021, máte možnost zvolit si ze dvou srovnávacích období:

  • Listopad 2018 až leden 2019
  • Listopad 2019 až leden 2020

Pokud byste si zvolil srovnávací období listopad 2018 až leden 2019, tak protože jste zahájil podnikání až v průběhu tohoto srovnávacího období, tak by se na vás vztahovalo ustanovení paragrafu 8, odstavec 4 (zákon 95/2021 Sb.), že použijete kterékoliv 3 měsíce, během prvních 8 měsíců podnikání.

Nic vám ale nebrání, zvolit si jako srovnávací období listopad 2019 až leden 2020.

Obdobně i u kompenzace za březen 2021, máte na výběr ze dvou srovnávacích období:

  • Prosinec 2018 až únor 2019
  • Prosinec 2019 až únor 2020

Opět si můžete zvolit období prosinec 2019 až únor 2020.

Podle paragrafu 8, odstavec 3 (zákon 95/2021 Sb.), pokud je možné v období 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, určit více srovnávacích období (což možné je), tak si sám vybíráte jedno z nich.