7 Hype

Na konci listopadu (30. 11. 2020), se většina dětí vrátila do škol. Pouze u části žáků druhého stupně a u části studentů středních škol, zůstala zachována „rotační“ výuka, kdy se střídá prezenční a distanční výuka.

Rodiče (zaměstnanci), kteří byli v listopadu doma s dětmi na OČR, si mohou při návratu dětí do škol, rovnou požádat o ošetřovné za listopad 2020.

Podnikatelé (OSVČ), kteří mají během zavřených škol z důvodu epidemie také nárok na ošetřovné, si budou moci podat žádost až v průběhu prosince 202

 

Na podzim, je při znovuotevření školy situace jiná, než jaře. Když se v květnu a červnu 2020, znovu otevíraly školy po první vlně epidemie koronaviru, docházka dětí do škol byla dobrovolná.

Pokud se rodič dítěte rozhodl, si jej ponechat doma (z nějakého oprávněného důvodu), pak byl na ošetřovné nárok, až do konce školního roku (do 30. 6. 2020).

Na podzim, je to jinak. Návrat dětí do škol je povinný (povinná školní docházka). Dítě sice v odůvodněných případech může zůstat doma – pak je to ale nutné dojednat ve škole, nechat si schválit individuální studijní plán, atd.