4 Hype

Nárok na kompenzační bonus během podzimu (aktuálně říjen až prosinec), se řídí zákonem číslo 461/2020 Sb. Na rozdíl od jarních měsíců, kdy byl nárok na kompenzační bonus už ve chvíli, kdy došlo k omezení poptávky po nabízených službách, výrobcích, zboží apod., jsou podmínky během podzimu přísnější.

Zákon je poměrně striktní a přiznává nárok na kompenzační bonus pouze těm OSVČ, jejichž podnikání bylo přímo omezeno nebo zakázáno některým opatřením. Viz paragraf 1 a paragraf 4, zákon číslo 461/2020 Sb. (Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2)

§ 1 Předmět úpravy

Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen „kompenzační bonus“).

……

§ 6 Předmět kompenzačního bonusu

(1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost bezprostředně zakázána nebo omezena opatřením podle § 1.