3 Hype

Exekutor může zahájit exekuci na základě návrhu na zahájení exekuce. K tomu, abyste se mohli obrátit na exekutora a podat návrh na zahájení exekuce, budete potřebovat platný exekuční titul (pravomocný rozsudek soudu, smlouvu s exekuční doložkou apod.).

Návrh na zahájení exekuce může podat každý oprávněný věřitel. Návrh na zahájení exekuce najdete níže na stránce.

Abyste mohli dluh začít vymáhat prostřednictvím exekutora, potřebujete k tomu platný exekuční titul. Exekučním titulem může být například pravomocný rozsudek soudu o náhradě škody, rozhodnutí v nějaké majetkové věci (dědictví apod.), rozhodnutí soudu v rozhodčím řízení aj.