3 Hype

V případě, že se dítě a rodiče nejsou schopni dohodnout na vyživovací povinnosti, je nutné se obrátit na soud. Dítě pak může požádat soud o stanovení výše výživného – v podstatě se jedná o identický postup, jako v případě rozvodu, kdy se rozvádějící se manželé nedohodou na výši alimentů.

Stejně tak se i rodiče mohou obrátit na soud a požadovat, aby stanovil, že jejich vyživovací povinnost již netrvá. Důvodem pro zrušení vyživovací povinnosti ale určitě nemůže být to, že dítě chce dále studovat, a rodiče s tím nesouhlasí. Muselo by se jednat o nějaký opravdu vážný důvod – třeba že dítě vůči svým rodičům spáchá nějaký trestný čin. Nebo že dítě, které již nestuduje, je nezaměstnané a nijak se nesnaží najít si zaměstnání a „zneužívá“ tím rodiče apod.

V případě, že soud rozhodne, že vyživovací povinnost rodičů i nadále trvá, pak jim uloží povinnost platit alimenty. Pokud by je neplatili, pak se to řeší „standardně“ – tedy je možné podat trestní oznámení na policii pro neplacení výživného (za což mimochodem bývají velmi často nepodmíněné tresty). Nebo se obrátit na exekutora a výživné vymáhat touto formou apod.