7 Hype

Občanský zákoník, pamatuje i na situace kdy je žena těhotná, a nežije s otcem dítěte. V paragrafu 920, je speciální ustanovení, které se týká právě těchto situací.

Obecně platí, že otec dítěte má hned „několik vyživovacích povinností“:

  • Otec dítěte má povinnost poskytovat výživné matce dítěte, po dobu 2 roků od porodu
  • Otec dítěte má povinnost jednorázově přispět na náhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem
  • Otec dítěte bude mít vyživovací povinnost na dítě (výživné může být požadováno už předem)

Pokud se otec a matka dítěte nedomluví, tak je nutné se obracet na soud. Občanský zákoník připouští, aby se to řešilo už před porodem.

Vyživovací povinnost, může mít i zatím jenom pravděpodobný otec dítěte (muž, kterého žena označí jako pravděpodobného otce).

Pochopitelně pokud by se po porodu zjistilo, že to není otec dítěte, pak může zaplacené výživné vymáhat zpět.