5 Hype

Novela insolvenčního zákona zavádí jednu změnu – a to, že nově může návrh na oddlužení fyzické osoby (místo dlužníka), k insolvenčnímu soudu podávat pouze akreditovaná osoba, nebo advokát, notář, soudní exekutor nebo insolvenční správce.

Nebude již tedy možné, aby vypracovaní insolvenčního návrhu nabízel kdokoliv, bez jakéhokoliv právního vzdělání.