3 Hype

V případě, že zaměstnavatel nemůže z nějakého důvodu přidělovat zaměstnanci práci (třeba z důvodu nějakého omezení v souvislosti s epidemií, nebo i z jiných důvodů), může se se jednat o tzv. „částečnou nezaměstnanost“ (paragraf 209, zákoník práce).

I v takovém případě má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy. A to v minimální výši 60%. Výše náhrady mzdy musí být upravena dohodou s odborovou organizací, nebo pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, tak může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.