1 Hype

Pokusím se vám odpovědět, ale bude to spíše jen teoretická odpověď. Nevím totiž, jaká je Vaše hrubá mzda. Exekuční srážky při insolvenci se provádí z čisté mzdy, která zůstává po odečtení sociálního, zdravotního pojištění, daní apod. Záleží i na tom, jaké daňové slevy a zvýhodnění jsou ve výplatě zahrnuty.  Nebo záleží i na tom, z čeho se Vaše mzda skládá. Třeba pokud jste u prvního zaměstnavatele dostával část platu jako „diety“ (cestovní náhrady), pak tyto nepodléhají exekučním srážkám ze mzdy, kdežto základní části mzdy ano.