3 Hype

V roce 2020 dochází k celé řadě změn v oblasti výpočtu nezabavitelné částky a srážek ze mzdy při exekuci a insolvenci. K jedné změně dochází i od 1. 7. 2020. To se změní výpočet nezabavitelné částky. Díky tomu se zvýší nezabavitelné minimum při exekuci. Při srážkách ze mzdy, tak dlužníkům v exekuci a insolvenci, bude od července zůstávat o něco málo více peněz.

Výpočet nezabavitelné částky a srážek ze mzdy při exekuci (nebo identicky i při insolvenci.) se provádí z čisté mzdy.

Při výpočtu se tedy nejprve stanoví čistá mzda – spočítá se výplata, odečtou se daně, sociální a zdravotní pojištění a případné další zákonné srážky.

V dalším kroku výpočtu se určí nezabavitelná částka. Jak se mění nezabavitelné minimum, je uvedeno výše. Pokud by se například jednalo o zaměstnance, který má manželku a dítě, pak by se nezabavitelné minimum od 1. 7. 2020 spočítalo jako součet 7771,50 + 2590,50 + 2590,50 = 12 952,50 Kč.