5 Hype

PPM neboli peněžitá pomoc v mateřství (lidově také „mateřská“), je finanční dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění. Je určena především pro ženy v období před porodem a po něm. Na PPM pak ale případně může mít nárok i otec dítěte, pokud o PPM nežádá matka, a on splňuje příslušné podmínky.

U PPM to pro OSVČ funguje trochu jinak, než u zaměstnanců v pracovním poměru. Za zaměstnance odvádí nemocenské pojištění zaměstnavatel. A tak většina zaměstnanců má na PPM nárok. U OSVČ tomu tak ale být nemusí. OSVČ má ze zákona povinnost platit pouze sociální a zdravotní pojištění. Placení nemocenského pojištění je dobrovolné. I díky tomu si jej platí jen minimum OSVČ.

Aby měl/a OSVČ nárok na „mateřskou“, musí si platit toto dobrovolné nemocenské pojištění. A to minimálně po dobu 270 dní v posledních dvou letech, a současně minimálně 180 dní v posledním roce před podáním žádosti o PPM.