4 Hype

Pokud v roce 2021 přijdete o zaměstnání, mohli byste mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Výše podpory se odvíjí od toho, jaká byla vaše výplata. Současně je zde ale určité omezení – je stanovena maximální výše podpory.

Výše podpory v nezaměstnanosti vychází z toho, kolik peněz jste dostávali v posledním zaměstnání. Za standardních podmínek máte nárok na podporu ve výši 65% z čisté mzdy za první dva měsíce, 50% z průměrné čisté mzdy za druhé dva měsíce a 45% za zbytek doby.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti je odstupňován podle věku příjemce. Pokud jste starší, máte nárok na delší dobu pobírání podpory. Zde se vychází z toho, že lidé s vyšším věkem mívají zpravidla větší obtíže s nalezením nového zaměstnání. Délka podpory v nezaměstnanosti je tedy:

  • 5 měsíců pokud je vám do 50 roků
  • 8 měsíců pokud je vám od 50 roků do 55 roků
  • 11 měsíců pokud je vám nad 55 roků