4 Hype

Pro účely podpory v nezaměstnanosi se používá průměrný čistý měsíční výdělek (tedy ne, jen „běžná“ čistá mzda).

Průměrný výdělek se stanovuje z hrubé mzdy (nebo platu), zaúčtovaného zaměstnanci v rozhodném období. Rozhodným obdobím, je poslední kalendářní čtvrtletí – tedy například červenec – září, nebo říjen – prosinec, atd.

Průměrný výdělek se určuje, jako průměrný hodinový výdělek. Spočítá se tak, že se vezme součet hrubé mzdy (platu) a příslušných odměn a příplatků (za práci přes čas, v noci apod.). Ty se pak vydělí počtem skutečně odpracovaných hodin včetně přesčasových hodin. Výsledkem je pak průměrný hodinový výdělek.

Z něj se spočítá průměrný hrubý měsíční výdělek. A to tak, že se vypočítá výdělek za týden (vynásobením týdenní pracovní dobou). A ta se následně násobí koeficientem 4,348 (průměrný počet týdnů za měsíc).