4 Hype

U přídavků na dítě jsou aktuálně posuzovány příjmy za předchozí kalendářní rok (resp. za kalendářní rok, který předcházel roku, ve kterém byly příjmy dokládány). Nerozhoduje tedy to, jak vysoké jsou vaše příjmy nyní, ale to jaké byly v příslušném období. Výše příjmu se dokládá vždy jednou za rok, na začátku školního roku.

Tedy, když jste naposledy dokládala příjmy (září/říjen 2016), byly to příjmy za kalendářní rok 2015. To, že ale nyní máte jiné příjmy, nehraje roli. Za říjen 2016 – září 2017 tedy nic vracet nemusíte, tyto přídavky na dítě dostáváte na základě příjmů v roce 2015.

Letos v říjnu, až půjdete dokládat příjem pro další školní rok, tak už to bude jiné. Nejenom, že se už projeví změny, které popisujete ve svém dotazu, ale současně od 1. 10. 2017, začne platit novela zákona o státní sociální podpoře.