4 Hype

Pokud se pod „vrátili mi daně na dítě“ skrývá to, že vám byl vyplacen daňový bonus z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, pak by tento daňový bonus neměl být započítán do příjmů, které se zohledňují při posuzování životního nebo existenčního minima.

Viz případně zákon o životním a existenčním minimu, zákon číslo 110/2006 Sb., paragraf 7, odstavec 2:

(2) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona dále považují

h) příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou od této daně osvobozeny, nejde-li o příjmy uvedené v písmenech a) až g) nebo v odstavci 5, s výjimkou

11. příjmu plynoucího ve formě daňového bonusu,

Viz: § 7 odst. 2 písm. h) bod 11. zákona č. 110/2006 Sb.