5 Hype

U podpory v nezaměstnanosti, aby na ni vznikal nárok, musí být splněna základní podmínka, minimální doby důchodového pojištění (zaměstnání, podnikání apod.), v délce 12 měsíců za poslední dva roky.

Tato podmínka je u rodičů po skončení rodičovské splněna v podstatě „automaticky“ díky tomu, že doba péče o dítě (až do 4 roků) se započítává, jako náhradní doba důchodového pojištění. Na podporu v nezaměstnanosti, je tedy po rodičovské nárok v podstatě vždy, jde jen o to, kolik to bude.

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je rozhodující průměrný čistý měsíční výdělek.